Nadeem Sarwar 2013 Mp3, Nadeem Sarwar 2012 nohay mp3

Nadeem Sarwar 1997

1 comment

Nadeem Sarwar 1997

Nadeem Sarwar 1997

Play and Download

1 – Aao Sub Ali Ali Karein

Aao Sub Ali Ali Karein

2 – Woh Khaime Jal Rahey Hai

Woh Khaime Jal Rahey Hai

3 – Dekho Aey Kufiyo Mein Zainab

Dekho Aey Kufiyo Mein Zainab

4 – Na Ro Zainab Na Ro

Na Ro Zainab Na Ro

5 – Janay Walay Kerbala

Janay Walay Kerbala

6 – Shabbir Ager Teri

Shabbir Ager Teri
7 – Mujhe Abbas a.s Kehtey Hai

Mujhe Abbas a.s Kehtey Hai

One comments on “Nadeem Sarwar 1997

Comments are closed.